Obchodní podmínky

ÚVOD

Vlastníkem a provozovatelem stránek www.detskepodlozky.cz je:

Richard Urban s.r.o.

Úvozní 898, Skřečoň, 735 31 Bohumín

IČO: 47679891

DIČ: CZ47679891

Spisová značka: C 4323 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

Jsem plátcem DPH.

Obchodní podmínky níže uvedené jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané se spotřebitelem a podléhají režimu ust.§ 1810 a násl.zákona č.89/2012 Sb.,v platném znění (dále jen NOZ).

OBJEDNÁVKA

Každá objednávka uskutečněná přes www.detskepodlozky.cz je řádně zaevidována.

Její obsah je vázán na konečnou fakturaci. Žádáme Vás proto o přesné vyplnění všech údajů a také o uvedení háčků i čárek ve jméně i adrese.

V objednávkovém formuláři najdete část -poznámka, zde můžete uvést upřesnění, připomínku či jiné vysvětlení k objednávce.

Potvrzením objednávky ukončíte svůj nákup a objednávka se tak stává závaznou (viz. Ust.§ 1789-1791 NOZ). Nevyzvednutí dobírky! Pokud zákazník nestornuje včas již zadanou zakázku nebo nevyzvedne objednávku zaslanou na dobírku, budeme požadovat uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokutu) ve výši 600,- Kč. Odesláním objednávky je potvrzen souhlas s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Tato částka nebude požadována v případě dohody o opětovném zaslání balíku (cena za dopravu pak bude navýšena dle počtu expedovaných balíků, nejméně však o 200,-Kč). Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny k vymáhání soudní cestou včetně všech nákladů s tím spojených.

TOTO OPATŘENÍ JSME BYLI NUCENI UDĚLAT VZHLEDEM K NARŮSTAJÍCÍMU POČTU NEVYZVEDNUTÝCH ZÁSILEK BEZ PŘEDCHOZÍHO ODŮVODNĚNÍ.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Po odeslání objednávky obdržíte automaticky na svou e-mailovou adresu zálohovou fakturu v pdf formátu se všemi potřebnými údaji. Neobdržíte-li toto potvrzení, kontaktujte nás.

STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku lze po vzájemné dohodě dodatečně stornovat. Zboží ale nesmí být již na zakázku vyráběno nebo odesláno.

Provozovatel internetového obchodu www.detskepodlozky.cz si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že se již dané zboží nevyrábí nebo by se jeho výroba z jakéhokoliv důvodu měla výrazně prodloužit.

ZBOŽÍ

Aktualizace probíhá pravidelně, minimálně 2x týdně.

DOTAZ NA ZBOŽÍ

Na veškeré Vaše dotazy uskutečněné přes e-mail odpovíme vždy nejdéle do třetího pracovního dne. V případě, že odpověď od nás ve stanoveném termínu neobdržíte, kontaktujte nás, prosím, ještě jednou. Je pravděpodobné, že nám e-mail od Vás nedošel.

CENY ZBOŽÍ

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit ceny podložek bez předchozího upozornění. Ceny uváděné na www.detskepodlozky.cz jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky.

DOSTUPNOST ZBOŽÍ

Dostupnost je vždy uvedena v ceníku.

ZPŮSOB DORUČENÍ – CENY ZA DORUČENÍ

K doručení objednaného zboží využíváme expresních služeb pošta. Ceny dopravy jsou započítány v ceně.

Expedice je řízena samotným výrobcem a informaci o odeslaných zásilkách neobdržíme vždy v ten samý den. Může se proto stát, že Vám balík přijde bez předchozího upozornění.

Toto platí pouze pro Českou republiku.

DAŇOVÝ DOKLAD

Fakturu zasíláme v elektronické podobě na uvedenou e-mailovou adresu. Ta slouží zároveň jako záruční list. Na vyžádání pošleme fakturu bez poplatku také poštou na uvedenou adresu.

PRÁVO NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Dle § 1829, zák.č. 89/2012 Sb. (obč. Zák.), máte právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží,když lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, jde-li:

 1. O kupní smlouvu ode dne převzetí zboží 
 2. Ode dne převzetí poslední dodávky zboží, jde-li o několik druhů zboží nebo dodání několika částí 
 3. Ode dne převzetí první dodávky zboží, jde-li o opakovanou dodávku zboží

Pokud se tak rozhodnete, máte povinnost nám tuto písemně nebo e-mailem

Následně je nutné nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu, poslat zpět v uvedené lhůtě na adresu výrobce, nebylo-li dohodnuto jinak.

Adresa distributora: J.Brabce 15/2906, Ostrava, 70200

Vzhledem k tomu, že je v naší režii balné i poplatky za zásilky, vyhrazujeme si právo na vrácení nákladů za přepravu zboží. Znamená to, že je kupující, v případě vrácení zboží, povinen uhradit odpovídající výši nákladů za přepravu vráceného zboží i náklady za doručení zboží kupujícímu. Tyto náklady budou odečteny od celkové částky vráceného zboží.

Doplnění:

Kupující vyslovuje souhlas s hrazením nákladů za přepravu zboží pro případ odstoupení od smlouvy z jeho strany v souladu s ust.§ 1832 odst.1) NOZ.

Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem a to do 14 kalendářních dnů od přijetí zboží.

REKLAMACE

Reklamace neshod s objednávkou

Neshoduje-li se počet objednaných kusů nebo nesouhlasí-li velikost zboží, oznamte nám tuto skutečnost neprodleně do 2 dnů ode dne přijetí.

Pokud tedy je zboží v rozporu s údaji v objednávce, má kupující právo se rozhodnout:

 1. může požadovat bezúplatnou výměnu zboží
 1. může požadovat slevu
 1. může zrušit objednávku a požadovat zpět celou kupní cenu
Reklamace v záruční době

Na všechny výrobky se vztahuje záruční doba 24 měsíců.

Práva se zárukami Vám nepřísluší, pokud nebyly dodrženy obvyklé způsoby užití výrobku, nebo byly na výrobku provedeny úpravy či zásahy, nebo došlo k poškození výrobku hrubou nedbalostí, nebo nešetrným zacházením.

Vznikne-li na zboží dodaném naším internetovým obchodem www.detskepodlozky.cz reklamovatelná vada, můžete uplatnit reklamaci písemně na kontaktní adrese:

ÚVOD

Vlastníkem a provozovatelem stránek www.detskepodlozky.cz je:

Richard Urban s.r.o.

Úvozní 898, Skřečoň, 735 31 Bohumín

IČO: 47679891

DIČ: CZ47679891

Spisová značka: C 4323 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

Jsem plátcem DPH.

Obchodní podmínky níže uvedené jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané se spotřebitelem a podléhají režimu ust.§ 1810 a násl.zákona č.89/2012 Sb.,v platném znění (dále jen NOZ).

OBJEDNÁVKA

Každá objednávka uskutečněná přes www.detskepodlozky.cz je řádně zaevidována.

Její obsah je vázán na konečnou fakturaci. Žádáme Vás proto o přesné vyplnění všech údajů a také o uvedení háčků i čárek ve jméně i adrese.

V objednávkovém formuláři najdete část -poznámka, zde můžete uvést upřesnění, připomínku či jiné vysvětlení k objednávce.

Potvrzením objednávky ukončíte svůj nákup a objednávka se tak stává závaznou (viz. Ust.§ 1789-1791 NOZ). Nevyzvednutí dobírky! Pokud zákazník nestornuje včas již zadanou zakázku nebo nevyzvedne objednávku zaslanou na dobírku, budeme požadovat uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokutu) ve výši 600,- Kč. Odesláním objednávky je potvrzen souhlas s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Tato částka nebude požadována v případě dohody o opětovném zaslání balíku (cena za dopravu pak bude navýšena dle počtu expedovaných balíků, nejméně však o 200,-Kč). Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny k vymáhání soudní cestou včetně všech nákladů s tím spojených.

TOTO OPATŘENÍ JSME BYLI NUCENI UDĚLAT VZHLEDEM K NARŮSTAJÍCÍMU POČTU NEVYZVEDNUTÝCH ZÁSILEK BEZ PŘEDCHOZÍHO ODŮVODNĚNÍ.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Po odeslání objednávky obdržíte automaticky na svou e-mailovou adresu zálohovou fakturu v pdf formátu se všemi potřebnými údaji. Neobdržíte-li toto potvrzení, kontaktujte nás.

STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku lze po vzájemné dohodě dodatečně stornovat. Zboží ale nesmí být již na zakázku vyráběno nebo odesláno.

Provozovatel internetového obchodu www.detskepodlozky.cz si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že se již dané zboží nevyrábí nebo by se jeho výroba z jakéhokoliv důvodu měla výrazně prodloužit.

ZBOŽÍ

Aktualizace probíhá pravidelně, minimálně 2x týdně.

DOTAZ NA ZBOŽÍ

Na veškeré Vaše dotazy uskutečněné přes e-mail odpovíme vždy nejdéle do třetího pracovního dne. V případě, že odpověď od nás ve stanoveném termínu neobdržíte, kontaktujte nás, prosím, ještě jednou. Je pravděpodobné, že nám e-mail od Vás nedošel.

CENY ZBOŽÍ

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit ceny podložek bez předchozího upozornění. Ceny uváděné na www.detskepodlozky.cz jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky.

DOSTUPNOST ZBOŽÍ

Dostupnost je vždy uvedena v ceníku.

ZPŮSOB DORUČENÍ – CENY ZA DORUČENÍ

K doručení objednaného zboží využíváme expresních služeb pošta. Ceny dopravy jsou započítány v ceně.

Expedice je řízena samotným výrobcem a informaci o odeslaných zásilkách neobdržíme vždy v ten samý den. Může se proto stát, že Vám balík přijde bez předchozího upozornění.

Toto platí pouze pro Českou republiku.

DAŇOVÝ DOKLAD

Fakturu zasíláme v elektronické podobě na uvedenou e-mailovou adresu. Ta slouží zároveň jako záruční list. Na vyžádání pošleme fakturu bez poplatku také poštou na uvedenou adresu.

PRÁVO NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Dle § 1829, zák.č. 89/2012 Sb. (obč. Zák.), máte právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží,když lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, jde-li:

 1. O kupní smlouvu ode dne převzetí zboží 
 2. Ode dne převzetí poslední dodávky zboží, jde-li o několik druhů zboží nebo dodání několika částí 
 3. Ode dne převzetí první dodávky zboží, jde-li o opakovanou dodávku zboží

Pokud se tak rozhodnete, máte povinnost nám tuto písemně nebo e-mailem

Následně je nutné nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu, poslat zpět v uvedené lhůtě na adresu výrobce, nebylo-li dohodnuto jinak.

Adresa distributora: J.Brabce 15/2906, Ostrava, 70200

Vzhledem k tomu, že je v naší režii balné i poplatky za zásilky, vyhrazujeme si právo na vrácení nákladů za přepravu zboží. Znamená to, že je kupující, v případě vrácení zboží, povinen uhradit odpovídající výši nákladů za přepravu vráceného zboží i náklady za doručení zboží kupujícímu. Tyto náklady budou odečteny od celkové částky vráceného zboží.

Doplnění:

Kupující vyslovuje souhlas s hrazením nákladů za přepravu zboží pro případ odstoupení od smlouvy z jeho strany v souladu s ust.§ 1832 odst.1) NOZ.

Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem a to do 14 kalendářních dnů od přijetí zboží.

REKLAMACE

Reklamace neshod s objednávkou

Neshoduje-li se počet objednaných kusů nebo nesouhlasí-li velikost zboží, oznamte nám tuto skutečnost neprodleně do 2 dnů ode dne přijetí.

Pokud tedy je zboží v rozporu s údaji v objednávce, má kupující právo se rozhodnout:

 1. může požadovat bezúplatnou výměnu zboží
 1. může požadovat slevu
 1. může zrušit objednávku a požadovat zpět celou kupní cenu
Reklamace v záruční době

Na všechny výrobky se vztahuje záruční doba 24 měsíců.

Práva se zárukami Vám nepřísluší, pokud nebyly dodrženy obvyklé způsoby užití výrobku, nebo byly na výrobku provedeny úpravy či zásahy, nebo došlo k poškození výrobku hrubou nedbalostí, nebo nešetrným zacházením.

Vznikne-li na zboží dodaném naším internetovým obchodem www.detskepodlozky.cz reklamovatelná vada, můžete uplatnit reklamaci písemně na kontaktní adrese: Richard Urban, Úvozní 898, Skřečoň, 735 31 Bohumín, nebo e-mailem na adrese: info@detskepodlozky.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: Vaše celé jméno, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.

Po obdržení oznámení o závadách Vás nejpozději do 3 dnů budeme informovat o dalším postupu.

V případě nutnosti expedice zboží zpět na naši provozující adresu nebo na adresu výrobce, je nutné zabalit zboží tak, aby vyhovovalo nárokům přepravy. V případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, budeme oprávněnou reklamaci řešit opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

Vaši reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu co nejdříve, nejpozději pak do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží. Je–li reklamace důvodná, v uvedené lhůtě Vás vyzveme k vyzvednutí opraveného nebo vyměněného zboží, případně zboží zašleme po dohodě na Vaši adresu.

Naší snahou bude Vám maximálně vyjít vstříc a snažit se o Vaši spokojenost.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Provozovatel internetového obchodu www.detskepodlozky.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Tato data shromažďujeme za účelem realizace obchodu a zkvalitnění našich služeb.

Vaše osobní data jsou důvěrná a jako třetí osobě mohou být poskytována pouze obchodním partnerům jako jsou například banky nebo společnosti vydávající platební karty a to jen v rámci konkrétní platby či jiné finanční operace. Třetím osobám nebo veřejnosti je poskytována pouze souhrnná statistická informace o zákaznicích, návštěvnosti, frekventovanosti nákupů, obratu a podobně. Tato statistika však ale neobsahuje žádnou informaci, která by vedla k identifikaci některého ze zákazníků.

Vaše osobní údaje budou dle zákona 101/2000 Sb. přísně zabezpečeny a použity pouze při komunikaci s Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. V případě registrace nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit a my na základě toho vymažeme Vaše data z naší databáze.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.8.2015.

, nebo e-mailem na adrese: info@detskepodlozky.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: Vaše celé jméno, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.

Po obdržení oznámení o závadách Vás nejpozději do 3 dnů budeme informovat o dalším postupu.

V případě nutnosti expedice zboží zpět na naši provozující adresu nebo na adresu výrobce, je nutné zabalit zboží tak, aby vyhovovalo nárokům přepravy. V případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, budeme oprávněnou reklamaci řešit opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

Vaši reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu co nejdříve, nejpozději pak do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží. Je–li reklamace důvodná, v uvedené lhůtě Vás vyzveme k vyzvednutí opraveného nebo vyměněného zboží, případně zboží zašleme po dohodě na Vaši adresu.

Naší snahou bude Vám maximálně vyjít vstříc a snažit se o Vaši spokojenost.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Provozovatel internetového obchodu www.detskepodlozky.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Tato data shromažďujeme za účelem realizace obchodu a zkvalitnění našich služeb.

Vaše osobní data jsou důvěrná a jako třetí osobě mohou být poskytována pouze obchodním partnerům jako jsou například banky nebo společnosti vydávající platební karty a to jen v rámci konkrétní platby či jiné finanční operace. Třetím osobám nebo veřejnosti je poskytována pouze souhrnná statistická informace o zákaznicích, návštěvnosti, frekventovanosti nákupů, obratu a podobně. Tato statistika však ale neobsahuje žádnou informaci, která by vedla k identifikaci některého ze zákazníků.

Vaše osobní údaje budou dle zákona 101/2000 Sb. přísně zabezpečeny a použity pouze při komunikaci s Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. V případě registrace nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit a my na základě toho vymažeme Vaše data z naší databáze.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.8.2015.